Oferta dla kadr edukacyjno-wychowawczych przedszkoli i świetlic

KREATYWNI NAUCZYCIELE WYCHOWUJĄ TWÓRCZE DZIECI!

POLE SZTUKI – Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę od najmłodszych lat

W trosce o rozwój i pielęgnowanie postaw twórczych dzieci i pedagogów oferujemy warsztaty dla kadr wychowujących i uczących dzieci będące na początku swojej drogi edukacyjnej. Kierujemy swą ofertę do nauczycieli instytucji przedszkolnych, ale też do szkolnych kadr świetlicowych, gdzie młodsi uczniowie przebywają znaczną część swojego czasu.
Autorska interdyscyplinarna metoda edukacji przez sztukę powstała w trosce o holistyczny rozwój dzieci, z potrzeby podkreślenia znaczenia przedmiotów emocjonalnych – muzyki               i plastyki – w wychowaniu przedszkolnym. W rozwoju kreatywności
i wrażliwości na sztukę najlepsze efekty przynosi możliwie wczesne oswajanie dziecka z kulturą  i sztuką. Taka wypracowana baza jest gruntem dla jego umiejętności chętnego odbioru kultury  i sztuki. Szczególnie ważne jest stymulowanie rozwoju dziecka, przy zwróceniu uwagi na jego indywidualny rytm i potrzeby.

Edukujemy, jednocześnie odwołując się do wszystkich zmysłów. Każde nasze działanie wynika   z połączenia przeróżnych czynności. Jednocześnie słuchamy, patrzymy, wąchamy, czujemy dotyk, kontemplujemy i…kreujemy. Pracujemy metodami improwizacyjnymi, przy uwzględnianiu zastanych realiów.

OFERTA 1
Interdyscyplinarna metoda edukacji przez sztukę. Jak przez sztukę i twórczość nabywać wiedzę i inne umiejętności? – szkolenia warsztatowe
INFORMACJE ORGANIZACYJNE dla oferty 1:
Warsztaty odbywają się w grupach (optymalnie ok. 15 uczestników) w wybranej placówce.
Przyjeżdżamy na dwa spotkania, w odstępie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Czas trwania jednej sesji warsztatowej zamyka się w 3 godzinach.
Zabezpieczamy własne, niezbędne narzędzia i materiały do pracy w tym: „kuferek Pola Sztuki” skorelowany z autorską metodą edukacji przez sztukę POLE SZTUKI, sprzęt odtwarzający             i instrumenty muzyczne, materiały plastyczne i narzędzia do przeprowadzenia zajęć warsztatowych, transport.
Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W SZKOLENIU INTERDYSCYPLINARNEJ EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ i materiały informacyjne.

OFERTA 2
WARSZTATOWE WIZYTY STUDYJNE W PLACÓWKACH – jak zaprojektować i przeprowadzić partycypacyjne spotkanie artystyczno-edukacyjne
Oferujemy samodzielną kreację pod okiem specjalistów przy projektowaniu i realizacji wydarzeń edukacyjno-artystycznych w pracy z dziećmi. Zapraszamy do wspólnej pracy prowadzącej do podniesienia jakości zajęć i wydarzeń na terenie placówki.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE dla oferty 2 przy wdrażaniu autorskiej metody artystycznego rozwoju dziecka podczas wizyt studyjnych
Wizyty odbywają się w realnych grupach w placówkach wychowawczych.
Szkoleniowcy przyjeżdżają do wskazanej placówki, aby zainicjować, wspólnie zaprojektować       i poprowadzić z opiekunkami grupy zajęcia metodą Pole Sztuki przy udziale dzieci lub wydarzenie artystyczno-edukacyjne przy udziale dzieci i rodziców.
Oferent zabezpiecza własny wkład merytoryczny i potrzebny sprzęt, jeśli takiego zabraknie       w wyposażeniu placówki, a nakreślony scenariusz będzie tego wymagał. Będzie to: „kuferek Pola Sztuki” skorelowany z autorską metodą edukacji przez sztukę POLE SZTUKI, rekwizyty artystyczne, sprzęt audiowizualny i odtwarzający oraz instrumenty muzyczne, transport.
Podstawowe materiały plastyczne i narzędzia do przeprowadzenia zajęć warsztatowych              z dziećmi po wspólnym ustaleniu zostaną przygotowane przez goszczącą placówkę.
Czas trwania jednej sesji finalnej z jedną grupą dzieci ich opiekunkami zamyka się w 1 godzinie.
Każdy z uczestników projektu będzie miał szanse na doszkolenie się w dziedzinie pracy twórczymi metodami edukacyjnymi tak podczas przygotowań jak i w trakcie przeprowadzenia wydarzenia.
Placówka otrzymuje dopracowany i nowatorski produkt – wydarzenie edukacyjno-artystyczne dla dzieci, a nawet rodzin, indywidualnie zaprojektowane według realnych potrzeb społeczności żłobka przy udziale własnej kadry.

Zapraszamy dyrekcję i kadry przedszkoli oraz świetlic szkolnych do kontaktu! Przyjedziemy do każdej placówki chętnej wdrażać twórcze metody i edukację przez sztukę!