Oferta dla młodzieży

      Młodzież to niezwykła grupa społeczna. Posiada spontaniczność dziecka i samodzielność wyrażania swojego zdania dorosłego. Jest już pełną jednostkę, która nie boi się doświadczać, która samodzielnie szuka rozwiązań i jest krytycznie nastawiona do świata. Takie cechy to optymalne środowisko do twórczości i budujących tożsamość debat. Aby      z ideą edukacji przez sztukę trafić do jak największej liczby młodych ludzi skoncentrowaliśmy swoje działania na kadrach wychowawczo-edukacyjnych. Dzięki bezpośredniej współpracy z nauczycielami i wychowawcami możemy szeroko wcielać twórcze metody edukacyjne pielęgnujące rozmaite postawy twórcze młodzieży, wychodząc z założenia, że każdy z nich ma talent. Wystarczy go odkryć i pielęgnować.
      Dziś uczenie się jest nie tyle gromadzeniem informacji i ich zapamiętywaniem, ile podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie kreatywnym wykorzystaniem zdobytych informacji. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu wnikliwego postrzegania i wytwarzania nowego niezależnie od dziedziny. Twórcza edukacja i nauka przez sztukę zastępują dziś akademickie sposoby nauczania, a w tym świetle znacząco zmienia się rola nauczyciela, który staje się przewodnikiem wskazującym drogi zdobywania wiedzy i kreuje warunki do nabywania rożnych umiejętności przez realne doświadczenie i tworzenie. Podczas zajęć z młodzieżą staję się partnerem do poszukiwania rozwiązań na postawione pytania i zadania, tworząc pole do rozwoju twórczości i podsuwając ewentualne narzędzia pomocne w znalezieniu odpowiedzi. Zajęcia, które prowadzę z młodzieżą w szkołach, w instytucjach kultury i w miejscach nieoczywistych dla kultury i sztuki, jak boiska piłkarskie, deski parkietów tanecznych, czy przestrzeń miejska, w ramach realizacji różnych projektów, przyczyniają się do ich holistycznego rozwoju.
      O wydarzeniach skierowanych bezpośrednio do młodzieży informujemy na bieżąco w zakładce Aktualności.