Edukacja przez sztukę w czasach COVID-19

Edukacja przez sztukę w czasach COVID-19

Foto: Hasło z Berliner Art Week 2019. Edukacja nie będzie już taka sama! Realizacja podstawy programowej w obecnych warunkach, przy braku równych szans w dostępie do narzędzi i sieci, bez przygotowania nauczycieli, którzy są zmuszeni szukać rozwiązań i wykorzystywać...