Nauczycielu, wychowawco, trenerze! Przypominamy, że cały czas oczekujemy na grupy młodzieży, która chciałaby rozwijać się wielokierunkowo i swoje pasje pogłębiać w sposób twórczy. Zapraszamy na warsztaty, których celem jest inspirowanie do implementacji twórczych metod i sztuki w przebieg lekcji, treningu czy zajęć edukacyjnych zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia.

Podczas spotkań w przestrzeni muzealnej, przestrzeni miejskiej czy jeszcze innej, której wybór uzasadni temat spotkania, w inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać twórczy proces edukacyjny i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności za pomocą sztuki. Zobaczymy, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (sportem, matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią). Przedstawimy, jak się uczyć     przez sztukę i twórczość.

Oprócz proponowanych działań warsztatowych będziemy rozmawiać o nowych trendach w edukacji, o metodach, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych uczniów i o interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę. Doświadczymy, jak aktywizować podczas zajęć lekcyjnych wszystkie zmysły,   które w trakcie procesu uczenia wzmacniają się wzajemnie.

 

Cele główne muzealnych spotkań warsztatowych dla młodzieży:

-zapoznanie z ideą edukacji przez sztukę;

-wykorzystanie potencjału edukacyjnego poszczególnych wystaw i wybranych dzieł sztuki;

-podkreślenie roli sztuki i przedmiotów emocjonalnych w systemie edukacji;

-pobudzenie postaw twórczych wszystkich uczestników – młodzieży i dorosłych;

-inspiracja uczestników do dynamizowania systemu edukacji przez korelację sztuki z innymi dziedzinami i twórcze działania prowadzące uczniów  do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz samodzielności;

-uwrażliwienie na moc współpracy międzyprzedmiotowej;

-poszerzenie środków pozyskiwania komplementarnej wiedzy (m.in. twórczość, doświadczenie, korzystanie z domeny publicznej);

-tworzenie systemowego środowiska estetycznego wychowania i świadomego odbioru kultury;

-wcielanie metod pracy wykorzystujących zasoby grupy i jednostkowe uzdolnienia.

 

Zapraszamy środowisko edukacujne do osobistego kontaktu, aby dopracować scenariusz wydarzenia artystyczno-edukacyjnego odpowiadającego potrzebom grupy! Kontakt

 

Obecne w Warszawie wystawy szczególnie proponowane do działań edukacyjnych:

Daniel Rycharski. Strachy https://artmuseum.pl/pl/wystawy/daniel-rycharski-strachy

Park Rzeźby na Bródnie https://artmuseum.pl/pl/wystawy/park-rzezby-na-brodnie

Hiwa K: Wysoce nieprawdopodobne, choć nie niemożliwe https://zacheta.art.pl/pl/wystawy

Janek Simon. Syntetyczny folklor https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/janek-simon