Oferta

INTERDYSCYPLINARNA EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

Powiedz – zapomnę,
pokaż – zrozumiem,
daj doświadczyć – zapamiętam,
pozwól przeżyć – uwewnętrznię na zawsze. (Parafraza Konfucjusza)

  • Każdy z nas rodzi się z potencjałem twórczym. Należy go pielęgnować i wykorzystywać przez całe życie.
  • Sztuka to naturalne środowisko człowieka wrażliwego, otwartego, empatycznego, kreatywnego, dokonującego mądrych wyborów.
  • Współpracujące ze sobą zmysły wzmacniają się wzajemnie, dlatego proces nabywania umiejętności jest szybszy, gdy symultanicznie zaangażowane są wszystkie.
  • Sztuka sięga do emocji i głębokich uczuć. Wykorzystywana w procesie edukacji pozostawia trwałe efekty.
  • Twórcze metody dynamizują proces edukacyjny, tak z pozycji ucznia jak i edukatora, wpływając na ich holistyczny rozwój. 

Powyższe założenia stoją u podstaw wszystkich naszych działań artystyczno-edukacyjnych prowadzonych dla różnorodnych grup:

  •