Małgorzata Minchberg

foto. Radek Kowalik

Artystka wizualna, doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, specjalistka edukacji kulturalnej i artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykładowczyni akademicka. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od ich wieku i rodzaju zdolności. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Pisze publikacje z zakresu pedagogiki twórczości, edukacji kulturalnej, edukacji muzealnej. Sztuka współczesna i twórczość powszechna są jej narzędziami pracy. Autorka monografii p.t. „Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Budowanie środowiska estetycznego wychowania”; publikacji „Praca z dzieckiem utalentowanym” (2004) i licznych artykułów z zakresu pedagogiki twórczości w naukowych periodykach. Zobacz Artykuły

Studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie m.in. w pracowniach Gustawa Zemły, Jerzego Stajudy, Grzegorza Kowalskiego, Stanisława Kulona, Adama Myjaka; dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1994. Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne na ASP Warszawa oraz Podyplomowe Studia Menegerskie dla Artystów i Animatorów Kultury (UW). Związana jest z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jej Instytutem Edukacji Artystycznej.

Opracowała autorski program edukacji przestrzennej, który został zaimplementowany w pierwszej w Warszawie klasie o specjalności architektonicznej w XXI Liceum Ogólnokształcącym i z powodzeniem rozwój klas architektonicznych w „Kołłątaju”jest kontynuowany. Prowadzi szkolenia dla kadr kultury i edukacji (m.in. w Warszawskim Centrum Innowacji i Szkoleń, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodku Rozwoju Edukacji, Mazowieckim Instytucie Kultury, w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i przedszkolach Warszawy, dla E-twinning Polska). Współpracowała z wieloma instytucjami kultury m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, warszawskim Muzeum Narodowym, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, Centrum Nauki Kopernik, Galerią Arsenał w Białymstoku. Pełniła funkcję kierownika muzealnego Działu Oświaty i Wystaw w oddziale Łazienek Królewskich w Warszawie.

Wystawiała swoje prace za granicą oraz kraju m.in.: Galeria ŻAK w Gdańsku, Galeria Arsenał w Gdańsku, Galeria XXI w. Warszawie, Galeria Lufcik w Warszawie, Galeria Dziekanka w Warszawie, Galeria a.r. w Płocku, Galeria APS w Warszawie. W 2021 wraz z grupą 20 artystek kolektywnie wykonała nagrodę Gazety Stołecznej „Stołek 2020” mający znamiona manifestu, w którym napisała: „Niezależnie od drogi, jaką kroczymy, każda z nas ma prawo do własnych wyborów życiowych. Ceniąc wartość wolności, działam na styku sztuki i nauki, abyśmy mogli/mogły z niej świadomie korzystać, tworzyć i żyć w zgodzie z naturą, którą chciałabym zachować dla nas, dla swoich dzieci i przyszłych pokoleń.”(cyt. Gazeta Wyborcza)

Nagrody:

W 2021 otrzymała nagrodę „Impuls Kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych” wraz z tytułem „Inspiratora Kultury“. W 2019 otrzymała Nagrodę EFC im. Romana Czerneckiego za artykuł profesjonalny p.t. „Współpraca międzyśrodowiskowa: artysta w szkole”. Wielokrotnie została nagrodzona Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej za projekty artystyczno-edukacyjne: m.in. 2020 „Mobilart – sztuka zmiany” (wyróżnienie za działania na rzecz polskiej neuropsychiatrii dziecięcej); 2019 „Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń” – za włączanie sztuki w procesy edukacyjne w szkołach; 2016 – uhonorowana I WNEK za działania interdyscyplinarne upowszechniające sztukę wizualną dla różnych grup odbiorców m.in. dla zawodników Piłkarskiej Akademii Legii Warszawa.