Małgorzata Minchberg

foto. Gosia Staskiewicz

Artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczyni projektów edukacyjnych. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od ich wieku, wykształcenia czy zdolności.

Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w 2019 roku za projekt “Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń”. W tym też roku otrzymała nagrodę Fundacji Edukacyjnej im. Romana Czerneckiego za artykuł profesjonalny p.t. “Edukacja przez sztukę: artysta w szkole”.

W 2018 roku nagrodzona została Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej za długofalowy projekt wcielający edukację przez sztukę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radości. Nominowana do w/w nagrody w roku 2017 za interdyscyplinarny projekt dotyczący wychowania przez sztukę adresowany do kadr placówek edukacyjno-wychowawczych. W 2016 została laureatką I Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej za projekt przybliżający sztukę współczesną w przestrzeni publicznej i w warszawskich instytucjach kultury różnym grupom młodzieży (np. zawodnikom Piłkarskiej Akademii Legii Warszawa, mistrzyniom stepowania czy matematycznie uzdolnionym gimnazjalistom.

Tytuł magistra obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne. Absolwentka Podyplomowych Studiów Menagerskich dla Artystów i Animatorów Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Otworzyła przewód doktorski na Akademii Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Edukacji Medialnej na temat „Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę”.

Była nauczycielem (plastyki, sztuki, historii sztuki) na wszystkich poziomach systemowej edukacji oraz instruktorem sztuk wizualnych. Pełniła funkcję kierownika muzealnego Działu Edukacji w Oddziale Łazienek Królewskich w Warszawie.

Autorka i współautorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, zrealizowanych przy współpracy z instytucjami edukacji, organizacjami samorządowymi (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Przystanek Twórczość) i najważniejszymi instytucjami kultury Warszawy (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowym, Narodową Galerią Zachęta, Centrum Sztuki Współczesnej, Centrum Nauki Kopernik), z którymi podejmuje też działania jako edukatorka muzealna.

Autorka publikacji „Praca z dzieckiem utalentowanym” (2004) i licznych artykułów z zakresu pedagogiki twórczości w naukowych periodykach. Zobacz Artykuły

Wystawiała swoje prace w kraju i zagranicą (Galeria ŻAK   w Gdańsku, Art w Płocku, Łaźnia w Gdańsku, Galeria Rzeźby w Warszawie, Academy of Fine Arts Manchester).