facebook    Naszą bieżącą działalność prosimy śledzić na https://www.facebook.com/projekt.art.edu

Aktualności

REALIA IMPLEMENTACJI EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ I TWÓRCZOŚĆ

W świetle dynamicznych procesów, które dzieją się obecnie (zmiany klimatyczne, poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania energii, wojny, społeczne migracje, nierówności społeczne, denializmy) kompetencjami, które wydają się dziś najważniejsze są krytyczne i kreatywne myślenie oraz umiejętność współpracy. Potrzeba szybkich i nowatorskich reakcji przy wrażliwości na potrzeby otoczenia wydaje się ważniejsza niż twarda wiedza, której przyrost nie współgra z możliwościami i pojemnością ludzkiej pamięci. Dlatego w procesach edukowania zrozumiałym kierunkiem staje się kształcenie kompetencji twórczych, które pozwolą reagować na zmiany i trudne zjawiska świata współczesnego. W świecie globalizacji ważna jest świadomość wspólnych celów i problemów, na które trzeba szukać rozwiązywań, więc edukowanie do wszelakiej twórczości jest sposobem na ratowanie zagrożonej Ziemi. Praktyka edukowania przez sztukę przywraca umiejętność współodczuwania z innymi i zdolność do przenikania przeżyć drugiego człowieka, więc uczy empatii i wrażliwości, tak bardzo nam dziś potrzebnej. Powyższa idea od kilku lat jest implementowana w różnych instytucjach edukacji i kultury w postaci modelu dydaktycznego pn. interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Jej efektywność została przetestowana w procesie badań natury projektującej rozwiązania dla poprawy procesów i systemów edukacyjnych przez inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Na zjawisko wychowania składa się przestrzeń, w której następuje rozwój człowieka i proces jego socjalizacji, oraz działanie, przez które zachodzi proces uczenia się, zbudowany na faktach i doznaniach zmysłowych. Na obie sfery kadry edukujące mogą wpływać, dlatego szczególnie do nich kieruję swoje działania, bowiem to nauczyciele budują środowisko wychowawcze, w którym kultura wizualna stanowi dziś fundament. W świecie obrazów konieczne jest rozumienie kodów kulturowych i symbolicznych znaczeń, a otaczające środowisko zbudowane, które współtworzymy, kształtuje nas. W tym sprzężeniu zwrotnym interdyscyplinarna edukacja przez sztukę spełnia rolę wyzwalającą idee i spajającą dyscypliny wiedzy. Inicjuje do działania, myślenia i stwarzania. Po doświadczeniach przejścia od idei STEM do STEAM a nawet STREAM wiemy już, że ścisła wiedza techniczna nie wystarczy, potrzeba nam światła myśli humanistycznej i aktywowania kreatywności przy komplementarnym wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi (w tym najnowszych technologii).
Kliknięcia