O nas

INTERDYSCYPLINARNA EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ
Sztuka to pełnoprawna dziedzina w nowoczesnej edukacji, prowadząca do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju. Dzięki mocy sztuki sięgamy do emocji i głębokich uczuć, przez to proces edukacyjny staje się skuteczny i trwały. Dziś uczenie się jest nie tyle gromadzeniem informacji i ich zapamiętywaniem, ile podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie kreatywnym wykorzystaniem zdobytych informacji. Nie tylko edukacja humanistyczna współbrzmi z osiągnięciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości mogą znakomicie się uzupełniać. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu wnikliwego postrzegania i wytwarzania nowego niezależnie od dziedziny. Teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński już w XX wieku przewidywał, że sztuka w epoce postartystycznej stanie się klejem wszystkich dziedzin życia. Dziś wyraźnie widać, że sztuka staje się takim spoiwem w edukacji. Sztuka jest drogą uczenia się i zgłębiania prawd o świecie.
Twórcza edukacja i nauka przez sztukę zastępują dziś akademickie sposoby nauczania, a w tym świetle znacząco zmienia się rola nauczyciela, który staje się przewodnikiem wskazującym drogi zdobywania wiedzy i kreuje warunki do nabywania rożnych umiejętności przez realne doświadczenie i tworzenie.

Powyższe idee twórczej edukacji leżą u podstaw naszych działań artystycznych i edukacyjnych, bo sytuacja w jakiej przyszło nam żyć, wymusza kształcenie kompetencji twórczych.