Tak jak było zapowiadane odbyło się spotkanie środowiska nauczycieli w ramach cyklu artystyczno-edukacyjnego o włączaniu sztuki i twórczości w proces edukacji przy współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tym razem skupiliśmy się na obiektach zgromadzonych w Parku Rzeźby na Bródnie. Doświadczaliśmy jaki potencjał edukacyjny w nich drzemie. Celem warsztatów było inspirowanie do implementacji twórczych metod i sztuki w przebieg lekcji zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia. To było kolejne cykliczne spotkanie dla nauczycieli i edukatorów w oparciu o wystawy MSN, aby przybliżyć potencjał edukacyjny każdej z nich, a przez to podkreślić scalającą i doniosłą rolę sztuki w nowoczesnej edukacji.

Podczas cyklicznych spotkań w przestrzeni muzealnej z dorosłymi nauczycielami prowadzona jest symulacja pracy z grupą dzieci lub młodzieży. W inspiracji wybranymi dziełami sztuki poznajemy modelowy twórczy proces edukacyjny. Uczymy się, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią) oraz jak być kreatywnym nauczycielem i jak uczyć nowych umiejętności i przekazywać wiedzę przez sztukę i twórczość.
Oprócz proponowanych działań warsztatowych rozmawiamy o nowych trendach w edukacji, o metodach, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych uczniów i o interdyscyplinarnej, osadzonej w nowoczesnych teoriach pedagogicznych i osiągnięciach wybitnych naukowców, edukacji przez sztukę. Doświadczamy, jak aktywizować podczas zajęć lekcyjnych wszystkie zmysły, które w trakcie procesu uczenia wzmacniają się wzajemnie.

Cele główne muzealnych spotkań warsztatowych dla nauczycieli i edukatorów:
-zapoznanie z ideą edukacji przez sztukę;
-szerzenie kreatywnej pedagogiki i twórczej dydaktyki;
-prezentacja potencjału edukacyjnego poszczególnych wystaw i wybranych dzieł;
-podkreślenie roli sztuki i przedmiotów emocjonalnych w systemie edukacji;
-pobudzenie postaw twórczych środowiska edukacyjnego;
-inspiracja uczestników do dynamizowania systemu edukacji przez korelację sztuki z innymi dziedzinami i twórcze działania prowadzące uczniów do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz samodzielności;
-uwrażliwienie na moc współpracy międzyprzedmiotowej;
-poszerzenie środków pozyskiwania komplementarnej wiedzy (m.in. twórczość, doświadczenie, korzystanie z domeny publicznej);
-tworzenie systemowego środowiska estetycznego wychowania i świadomego odbioru kultury;
-wcielanie metod pracy wykorzystujących zasoby grupy i jednostkowe uzdolnienia.

Podczas dwóch pierwszych spotkań, które odbyły się w lutym i w marcu na wystawie p.n. “Daniel Rycharski. Strachy” przyglądaliśmy się ścieżkom dydaktycznym, które zbudować można na tej wyjątkowej pod względem treści ekspozycji. W trakcie kolejnego, kwietniowego, w Parku Rzeźby na Bródnie śledziliśmy potencjał edukacyjny tkwiący w plenerowej galerii. W czerwcu zostanie otworzona nowa wystawa malarska p.n. “Farba znaczy krew”, która będzie kolejnym pretekstem do rozważań o twórczej edukacji.