Bieg po Rzeźby

 

We wrześniu 2016 roku odbyła akcja performatywna na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach VIII odsłony Parku Rzeźby p.n.”Mieszczanie z Bródna”, która poświęcona była temu kim są, jak postrzegają i jak wyrażają siebie mieszkańcy Bródna – osiedla, które dokładnie sto lat temu stało się częścią Warszawy. Dziś to jedna z najbardziej różnorodnych etnicznie i społecznie dzielnic miasta. Analizując przekrój społeczny mieszkańców Bródna wywnioskowałam, że dużą grupę stanowią kibice piłki nożnej. Jak połączyć zainteresowania sportowe mieszkańców Bródna z możliwościami kulturalnymi rozwijającego się Parku Rzeźby? Należy połączyć sport ze sztuką! Tak zostało zrealizowane spotkanie skierowane do młodzieżowych grup piłkarskich z Pragi, w celu włączenia środowiska sportowego w życie kulturalne.  Z grupą trenerów i zawodników przebiegliśmy alejkami Parku Bródnowskiego, odcinkami pomiędzy umieszczonymi tam obiektami sztuki współczesnej. Każdy przystanek przy wybranej rzeźbie wzbogacony był wspólnymi działaniami na temat jej formy, zawartej treści albo anegdocie powstania. „Bieg po rzeźby” okazał się jedną z atrakcji święta dzielnicy i skierowany był do odbiorców, których chcieliśmy włączyć w aktywne życie kulturalne artystycznymi działaniami wraz z innymi performerami (m.in.Martą Ziółek)  i artystami (m.in. Pawłem Althamerem) Język sztuki współczesnej nie jest jednak taki trudny, wystarczy odwaga, by włączyć się do udziału, i bezpieczna obecność artedukatora  – zaznaczyli uczestnicy czyli młodzi piłkarze rocznik 2001-2002 z Klubu Sportowego Bródno wraz z trenerem Dariuszem Morawą.
Więcej