Galeria prac

Od samego początku moich działań artystycznych poszukiwałam korelacji pomiędzy sztuką i nauką. Zrealizowałam szereg projektów wizualnych wykorzystujących prawa fizyki, optyki, twierdzenia i równania matematyczne. Obiekty powstają w wyniku poszukiwania wyjaśnienia zjawisk nas otaczających. To renesansowy sposób na zgłębianie prawd o świecie, ludziach i sobie samej. Sztuka jako dyscyplina badawcza najbardziej mnie fascynuje. Te przemyślenia stoją u podstaw edukacji przez sztukę, którą zgłębiam i rozwijam dzięki licznym realizacjom artystyczno-edukacyjnym      i pracy badawczej. Aby być autentyczną w swoich działaniach, podjęłam pracę naukową w zakresie pedagogiki twórczości.
Trzy dziedziny – kreatologia, sztuka wizualna i eduakcja kulturalna – uzupełniają się w mojej pracy zawodowej i prowadzą do rozwiązań na polu artystycznym i edukacyjnym, dla których jednocześnie próbuję szukać poparcia w nauce. W tym kontekście najnowsze idee edukacyjne jak STEAM, konstrukcjonizm i konektywizm są mi bardzo bliskie.