Jestem, więc tworzę

Wszyscy jesteśmy zdolni do twórczych zachowań, a twórczy potencjał, rozumiany jako konstruowanie nowych i oryginalnych interpretacji własnych doświadczeń jest immanentnie wpisany w ludzką naturę, dlatego na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowałam metodę opartą na twórczości, która jest efektywnym sposobem na to, aby kultura stała się naturalnym środowiskiem wychowania. Autorska interdyscyplinarna metoda edukacji opiera się na idei nauki przez sztukę. Pielęgnuje wrodzoną postawę twórczą każdego dziecka przez kreatywne działania, aktywizujące jednocześnie wszystkie zmysły. Przez realizację projektu chciałam się podzielić prostą i efektywną metodą ze środowiskiem wychowującym najmłodsze dzieci w wieku 0-3 lata. 

W placówkach edukacyjnych prowadzi się oddzielne zajęcia z rytmiki, plastyki czy teatru, a przecież w realnym życiu nie ma podziału na dyscypliny.  Interdyscyplinarna Metoda Edukacyjna scala różne dziedziny w płynnym działaniu artystycznym, które jest ścieżką do nauki i wzrastania. Idea edukacyjna przez sztukę do sztuki ustępuje miejsca idei nauki przez sztukę. Kultura nas „uczłowiecza”, a otoczenie małego dziecka ma decydujące znaczenie.  Projekt zakładał, że przez ręce opiekunek z Zespołu Żłobków m.st. Warszawa dotrzemy do dużej ilości najmłodszych dzieci w celu ich holistycznego rozwoju dzięki pozytywnym emocjom i twórczości. I tak się stało! Udało się dotrzeć do blisko 1000 opiekunek, które wzięły udział w warsztatach Pole Sztuki. Twórczy nauczyciele wychowują kreatywne dzieci! – to było hasło naszych działań. Podczas zajęć dorosłe opiekunki wchodziły w świat dziecięcej zabawy i odzyskiwały radość i moc z własnej postawy twórczej. Podczas grupowych warsztatów patrzyliśmy, słuchaliśmy, doznawaliśmy świata wokół nas, śpiewaliśmy, oglądaliśmy, aby płynnie wejść w proces twórczy i ekspresyjnie wypowiedzieć się obrazem, gestem, ruchem czy dźwiękiem.  Projekt przekazywał wychowawcom, jak w prosty sposób łączyć różne działania, wykorzystując to, co znajduje się w zasięgu naszego wzroku, słuchu, węchu, dotyku, przy podkreśleniu mocy kreatywności. Działania artystyczne stały się ścieżką, dzięki której wdrażane są inne zadania edukacyjne, a aktywizowane wszystkie zmysły wzmacniają się wzajemnie, dynamizując proces edukacyjny. W rozwoju kreatywności i wrażliwości na sztukę najlepsze efekty przynosi możliwie wczesne oswajanie z kulturą, sztuką współczesną i instytucjami kultury. Taka wypracowana baza jest w późniejszym okresie edukacji dziecka skutecznym gruntem dla jego umiejętności chętnego odbioru kultury i sztuki. 

Nigdy nie jest za wcześnie na kontakt dziecka z prawdziwą sztuką! – to zdanie, do którego przekonaliśmy Panią Dyrektor warszawskich żłobków Bożenę Przybyszewską, która z uwagą nas wysłuchała, zaufała skuteczności interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę od najmłodszych lat. Nasze spostrzeżenia praktyczne o konieczności edukacji artystycznej dzieci najmłodszych podzielały także uczestniczki warsztatów. To były najlepsze warsztaty, jakie dane nam było przeżyć. – słyszeliśmy po zajęciach. Jak dzieci bawiliśmy się z opiekunkami, którym daliśmy wiarę na nową jakość ich pracy dzięki twórczości. Dziękujemy za skrzydła, które odzyskałyśmy!  – tak zapraszały nas na wydarzenia, które organizowały w swoich placówkach według naszej twórczej metody.

Projekt został nominowany do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w 2017 roku.

 

Cele warsztatowych spotkań w trakcie realizacji projektu dla kadry dzieci najmłodszych

  • Wsparcie opiekunek w trudnej pracy edukacyjno-pielęgnacyjnej
  • Holistyczny rozwój dzieci przez sztukę od początku edukacji
  • Stymulowanie wrażliwości, wyobraźni i myślenia dywergencyjnego
  • Komplementarne kształcenie przez pobudzanie wszystkich zmysłów
  • Wychowywanie świadomych uczestników/współtwórców kultury współczesnej
  • Łączenie dyscyplin sztuki, środowisk i pokoleń
  • Nabywanie umiejętności odważnej improwizacji artystycznej
  • Uwrażliwianie na elementy patriotyczne w kulturze
  • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
  • Współpraca rodziców i nauczycieli dla lepszych efektów rozwojowych dzieci

Edycja I

Edycja II

Edycja III