Oferta dla kadr opiekuńczo-wychowawczych małych dzieci

POLE SZTUKI – Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę od najmłodszych lat

 

W trosce o rozwój i pielęgnowanie postaw twórczych dzieci i wychowawców oferujemy warsztaty dla opiekujących się małymi dziećmi. Kierujemy swą ofertę do instytucji opiekuńczo-wychowawczych, jak żłobki i punkty dziennej opieki, ale też do opiekujących się na co dzień małymi dziećmi.

Autorska metoda edukacji muzyczno-plastycznej „POLE SZTUKI” powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń działających twórczo artystów, których pasją jest edukacja artystyczna. Pracując z dziećmi i młodzieżą na wszystkich etapach edukacji zauważyliśmy, że     w rozwoju kreatywności i wrażliwości na sztukę najlepsze efekty przynosi możliwie wczesne oswajanie z kulturą i sztuką współczesną. Taka wypracowana baza jest w późniejszym okresie edukacji dziecka skutecznym gruntem dla jego umiejętności chętnego odbioru kultury i sztuki.  

Program został nominowany do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w 2017 r.   Od 2016 roku jest wdrażany w warszawskich żłobkach i przedszkolach w formie szkoleń dla kadr opiekuńczo-wychowaczych. Edukujemy odwołując się do wszystkich zmysłów. Każde nasze działanie wynika z połączenia przeróżnych czynności. Jednocześnie słuchamy, patrzymy, wąchamy, czujemy dotyk, kontemplujemy i…kreujemy. 

Oferujemy następujące spotkania szkoleniowe:

   1. POZIOM I PODSTAWOWY. Wprowadzenie do twórczej metody – podstawy teoretyczne i zapoznanie się ze środkami dydaktycznymi w doświadczeniu warsztatowym
   2. POZIOM II ZAAWANSOWANY. Pogłębienie twórczej metody – wprowadzenie elementów dramy i samodzielne operowanie kreatywnymi środkami dydaktycznymi w doświadczeniu warsztatowym
   3. WARSZTATOWE WIZYTY STUDYJNE W PLACÓWKACH – pogłębienie twórczej metody, samodzielna kreacja pod okiem specjalistów przy projektowaniu i realizacji wydarzeń edukacyjno-artystycznych w pracy z dziećmi, wspólna praca prowadząca do podniesienia jakości zajęć i wydarzeń na terenie placówki

INFORMACJE ORGANIZACYJNE dla ofert 1 i 2 przy wdrażaniu autorskiej metody artystycznego rozwoju dziecka

   • Warsztaty odbywają się w grupach nie większych niż 15 uczestników w w wybranej placówce lub w Centrum Artystycznym Scena w Sulejówku. http://www.rozwijamytwojtalent.pl 
   • Zabezpieczamy własne niezbędne narzędzia i materiały do pracy w tym: „kuferek Pola Sztuki” skorelowany z autorską metodą edukacji przez sztukę POLE SZTUKI, sprzęt odtwarzający i instrumenty muzyczne, materiały plastyczne i narzędzia do przeprowadzenia zajęć warsztatowych, transport.
   • Czas trwania jednej sesji warsztatowej zamyka się w 3 godzinach.
   • Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje CERTYFIKAT EDUKATORA INTERDYSCYPLINARNEJ EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ POZIOM I PODSTAWOWY, a następnie POZIOM II i materiały szkoleniowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE dla oferty nr 3 przy wdrażaniu autorskiej metody artystycznego rozwoju dziecka podczas wizyt studyjnych

   • Wizyty odbywają się w realnych grupach w placówkach wychowawczych.
   • Szkoleniowcy przyjeżdżają do wskazanej placówki, aby zainicjować, wspólnie zaprojektować i poprowadzić z opiekunkami grupy zajęcia metodą Pole Sztuki przy udziale dzieci lub wydarzenie artystyczno-edukacyjne przy udziale dzieci i rodziców.
   • Zabezpieczamy własny wkład merytoryczny i potrzebny sprzęt, jeśli takiego zabraknie     w wyposażeniu placówki, a nakreślony scenariusz będzie tego wymagał. Będzie to: „kuferek Pola Sztuki” skorelowany z autorską metodą edukacji przez sztukę POLE SZTUKI, rekwizyty artystyczne, sprzęt audiowizualny i odtwarzający oraz instrumenty muzyczne oraz transport.
   • Podstawowe materiały plastyczne i narzędzia do przeprowadzenia zajęć warsztatowych  z dziećmi po wspólnym ustaleniu zostaną przygotowane przez goszczącą placówkę.
   • Czas trwania jednej sesji finalnej z jedną grupą dzieci ich opiekunkami zamyka się w 1 godzinie.
   • Każdy z uczestników/uczestniczek projektu będzie miał szanse na doszkolenie się            w dziedzinie pracy twórczymi metodami edukacyjnymi, tak podczas przygotowań, jak       i w trakcie przeprowadzenia wydarzenia.
   • Placówka otrzymuje dopracowany i nowatorski produkt – wydarzenie edukacyjno-artystyczne dla dzieci czy rodzin, indywidualnie zaprojektowane według realnych potrzeb społeczności placówki przy udziale własnej kadry.  

Zapraszamy dyrekcje i kadry instytucji wychowawczo-opiekuńczych małych dzieci do kontaktu! Szczegóły współpracy dostosujemy do potrzeb każdej placówki.