Oferta dla dorosłych

„Nie można zrozumieć dzisiejszego świata bez sztuki współczesnej.”

Stereotypowy pogląd, że nauka i sztuka do siebie nie pasują, odchodzi w przeszłość. Obserwując obecne pole edukacji zauważamy odchodzenie od tradycyjnego nauczania na rzecz znacznie szerszej idei, którą oznaczono akronimem – STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), w myśl której do nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych dołącza się również element Art. Sztuka, a nawet szerzej humanistyka, to pełnoprawna dziedzina nowoczesnej edukacji, prowadząca do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju. Skoro uczymy się przez całe życie, warto dać sobie szansę na optymalne warunki rozwoju. Stary zestaw akademickich kompetencji, ustępuje dziś pola uczeniu na drodze doświadczenia,            a następnie tworzenia.
Oferujemy twórcze spotkania dla dorosłych na styku kultury, sztuki i nauki w różnych miejscach, które aktywizują kreatywność. Najczęściej są to wystawy w najważniejszych warszawskich instytucjach kultury, ale też miejsca mniej oczywiste dla sztuki, jak boiska, przestrzeń miejska czy tereny spacerowe. Dzięki opiniotwórczym i krytycznym spotkaniom          z ludźmi z różnych środowisk poznajemy siebie i różnorodne spojrzenia na zjawiska kultury,         a przez to lepiej rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. Dziś zaciera się granica między twórcą a odbiorcą kultury, bo dzięki nowym mediom mamy też swój własny wkład                       w dziedzictwo kulturalne, więc róbmy to świadomie i mądrze. Bądź aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego i świadomym współtwórcą sztuki współczesnej!
O wydarzeniach do osób dorosłych informujemy na bieżąco w zakładce Aktualności i na facebooku.

Uwaga! Istniej możliwość organizacji wyjść kulturalnych i spotkań artystycznych dla pracowników firm. Zapraszamy do kontaktu.