Oferta dla dzieci

      Dziecko jest w centrum naszej uwagi. Jest dla nas pełną, twórczą jednostkę, która nie boi się doświadczać, która samodzielnie szuka rozwiązań, która używa wszystkich swoich zmysłów jednocześnie. Wiemy, że każde dziecko ma talent, wystarczy go odkryć                     i pielęgnować. Celem naszych działań edukacyjno-artystycznych jest dostrzeżenie                 w każdym dziecku jego indywidualnych predyspozycji i umożliwienie mu ich rozwijania. Jeden może zostanie znakomitym szefem kuchni, inny fizykiem, jeszcze inny słynnym sportowcem. Ważne, aby było szczęśliwe i zgodne ze swoją pasją.
      Aby z ideą edukacji przez sztukę trafić do jak największej liczby dzieci skoncentrowaliśmy swoje działania na kadrach wychowawczo-edukacyjnych. Dzięki bezpośredniej współpracy z nauczycielami i wychowawcami możemy szeroko wcielać twórcze metody edukacyjne pielęgnujące rozmaite postawy twórcze dzieci.
      Zajęcia, które przychodzi nam prowadzić z dziećmi w przedszkolach, szkołach,                      w instytucjach kultury, w ramach realizacji różnych projektów przyczyniają się do ich holistycznego rozwoju. O wydarzeniach skierowanych bezpośrednio do dzieci w różnym wieku informujemy na bieżąco w zakładce Aktualności.