Szkoły podstawowe

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć,     a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. (J.Korczak)

Proponowane tematy spotkań dla nauczycieli szkół podstawowych:

  1. O twórczym nauczaniu przez sztukę przy zastosowaniu nowych mediów – dla nauczycieli klas 4-8
  1. Jak współpracować z nauczycielami innych specjalności, aby wprowadzać sztukę            i twórcze metody do systemu nauczania? – dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych   (w tym plastyki) klas 4-8
  1. Interdyscyplinarna metoda edukacji przez sztukę. Jak przez sztukę i twórczość nabywać wiedzę i inne umiejętności? – dla kadry świetlicy i nauczyciele nauczania początkowego

Organizację poszczególnych spotkań warsztatowych ustalamy wspólnie z zamawiającym uwzględniając potrzeby każdej z indywidualnych grup. Proponowane są po 2 spotkania dla każdego tematu, a każdy warsztat trwałby nie dłużej niż 3 godziny.

Uwaga! Oprócz wymienionych tematów zapraszam nauczycieli do współpracy w zakresie poprowadzenia zajęć dla uczniów.

Jak to działa? Nauczyciel/nauczycielka dowolnej specjalności zaprasza artystkę wizualną do działania edukacyjnego, aby wywołać temat przez dobrane dzieło sztuki, a następnie pogłębić go w procesie twórczym. Każdy temat w kontekście sztuki jawi się jako ciekawy, a twórczość wzmacnia efekty edukacyjne! Jeśli tematyka będzie to uzasadniać, istnieje możliwość przeprowadzenia działania w szkole jak i w instytucji kultury lub w przestrzeni miejskiej. Razem z nauczycielem ustalimy szczegóły i opracowujemy scenariusz spotkania artystyczno-edukacyjnego, bo w międzyprzedmiotowej współpracy jest moc!

Zapraszam dyrekcję i kadry edukacyjne szkół podstawowych do kontaktu! Przyjadę do każdej placówki, aby szerzyć idę edukacji przez sztukę!