Szkoły ponadpodstawowe

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć,     a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.          (J. Korczak)

 

Proponowane tematy spotkań dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych:

  1. O twórczym nauczaniu przez sztukę przy zastosowaniu nowych mediów.
  2. Jak współpracować z nauczycielami innych specjalności, aby wprowadzać sztukę i twórcze metody do systemu nauczania?

Organizacja powyższych spotkań warsztatowych i szczegóły dotyczące potrzeb każdej z grup ustalane są indywidualnie. Proponowane są po 2 spotkania dla każdego tematu, a każde spotkanie trwałoby do 3 godzin.

 Uwaga! Oprócz powyższych tematów zapraszam nauczycieli do współpracy w zakresie poprowadzenia zajęć z dowolnego przedmiotu dla młodzieży.

Jak to działa? Nauczyciel/nauczycielka dowolnej specjalności zaprasza artystkę wizualną do działania edukacyjnego, gdzie obligatoryjny temat główny wywołany zostanie przez dzieło sztuki i pogłębiony będzie w procesie twórczym. Każdy temat w kontekście sztuki jawi się jako ciekawy, a twórczość wzmacnia efekty edukacyjne! Jeśli temat będzie to uzasadniał, istnieje możliwość przeprowadzenia działania w szkole jak i w instytucji kultury lub w przestrzeni miejskiej. Razem z nauczycielem opracowujemy scenariusz spotkania artystyczno-edukacyjnego, bo w międzyprzedmiotowej współpracy jest moc!

 

Zapraszam dyrekcję i kadry edukacyjne szkół ponadpodstawowych do kontaktu! Przyjadę do każdej placówki, aby szerzyć ideę edukacji przez sztukę!