Oferta dla rodziców i opiekunów

        „Wszyscy rodzimy się artystami – mawiał Pablo Picasso – ważne, aby tej umiejętności nie utracić dorastając.”

    Dziecko rodzi się z potencjałem twórczym. Jeśli na początku nie uśpimy w nim artysty, który otwarty jest na Nowe – nowe doświadczenia, postrzeganie świata każdorazowo od nowa, nowe definiowanie pojęć, nie potrzeba będzie budzić jego wrodzonych zdolności. Jak to zrobić? Na ile kolejne etapy będą konstruktywne dla kondycji zdolności dziecka? Od nas zależy, czy damy naszym dzieciom tę szansę, aby ostatecznie ukształtowało siebie zgodnie ze swoimi wrodzonymi predyspozycjami. Rola rodziców w tym zakresie jest nie do przecenienia. Rosnąca świadomość wielu rodziców w zakresie tworzenia warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci widoczna jest przez organizację warunków sprzyjających aktywizacji zainteresowań             w przeróżnych kierunkach. Rodzic odpowiedzialny jest za stworzenie pierwotnych                         i podstawowych warunków środowiska estetycznego wychowania, na które składa się wygląd otocznia, jakość dzieł sztuki, literatury, muzyki,      z którymi dziecko się styka, postawa twórcza samego rodzica oraz jakość czasu, jaki spędzacie Państwo razem z dziećmi. To ważne by rodzic był sprzymierzeńcem zainteresowań dziecka, dostrzegał w nim potencjał i wspierał                        w wielorakich działaniach, ale nie wyręczał.Twórczy ludzie są twórczy nie dlatego, że tacy się urodzili, ale poprzez swoje nastawienie do życia: nawykowo odpowiadają na problem w świeży, nowy sposób, zamiast pozwalać sobie na odpowiedź automatyczną. Za psychologami                  i pedagogami twórczości stwierdzić należy, że zdolność do tworzenia jest powszechna,                a zdolności twórcze nie są genetycznie uwarunkowanymi własnościami, nie są też zależne wyłącznie od zdolności ogólnych (inteligencji) czy uzdolnień specjalnych (kierunkowych), a ich podstawowym źródłem jest wrodzony potencjał twórczy, właściwy każdej normalnej jednostce, dlatego warto go pielęgnować od samego początku. Potencjał twórczy może uaktywniać się, ujawniać i rozwijać już w bardzo wczesnym dzieciństwie, ale tylko przy spełnieniu określonych warunków (Uszyńska-Jarmoc), dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby te warunki stworzyć, bo każde niemowlę przychodzi na świat z zalążkiem geniuszu oczekującym na pełny rozkwit.

    Oferujemy twórcze spotkania dla opiekunów i rodziców w trosce o optymalny rozwój dzieci p.n. „Jak pielęgnować wrodzony potencjał twórczy?”. Najczęściej są to spotkania warsztatowo-wykładowe o tym, jak wspierać kreatywność dziecka. O wydarzeniach skierowanych do osób opiekunów i rodziców informujemy na bieżąco w zakładce Aktualności i na facebooku

    Jak samemu być twórczym, aby zaszczepić taką postawę w swoim dziecku? Aby odpowiedzieć na to pytanie najlepiej samemu zadbać o swój osobisty rozwój, dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dorosłych, która najczęściej budowana jest w odniesieniu do bieżących wystaw w najważniejszych warszawskich instytucjach kultury.