„Bardzo nam się podoba” to publikacja dla młodzieży, wprowadzająca w świat sztuki, pomagająca w zrozumieniu jej zjawisk i różnorodnych postaw artystycznych. Za pomocą stawiania pytań prezentuje wybranych artystów i ich dzieła tak, aby czytelnik sam mógł na nie odpowiedzieć. Pogłębia umiejętności odbioru dzieł sztuki.W odniesieniu do tej książki Małgorzaty Bogdańskiej-Krzyżanek, Marii Świerżewskiej i Zofii Dubowskiej zrealizowano cykl spotkań o sztuce współczesnej dla młodzieży, które dostarczyły porcję wiedzy i doświadczeń  na temat powstawania współczesnych dzieł sztuki.

Proponowane spotkania warsztatowe miały na celu pomoc w zgłębianiu dzieł sztuki przez doświadczenie kreacji i poznawanie środków oraz kontekstów wypowiedzi artystycznej.

Jak komunikować się z ludźmi przez dzieła sztuki? Jak stać się świadomym odbiorcą sztuki współczesnej? Jak analizować dzieło sztuki? Te i inne zagadnienia znalazły tu swoje rozwiązanie.

SZTUKA =  ARTYSTA x (TREŚĆ + FORMA)

Przyglądaliśmy się powyższemu równaniu i jego częściom składowym. Za każdym razem doświadczaliśmy procesu tworzenia, aby zrozumieć, czym dzisiaj jest sztuka. Każde kolejne spotkanie poświęcone  było innemu zagadnieniu.

  1. Kim jest artysta? Gdzie leży granica między twórcą a odbiorcą? A może już nie istnieje?
  2. Jak odczytywać i formować treść w dziele sztuki? Jakie bywają konteksty powstawania dzieł sztuki?
  3. Jak czytać formę dzieła sztuki? Jakie są środki wypowiedzi artystycznej?

Każde wydarzenie będzie składało się z trzech części: poznawczej, doświadczalnej i emocjonalnej. Poznawaliśmy konkretne dzieła i ich twórców na bieżących wystawach Zachęty, na oryginalnych przykładach pogłębialiśmy swoją wiedzę o terminy z teorii i historii sztuki. Każde ze spotkań było innym rodzajem aktywności, tak aby kolejno wykorzystać wszystkie zmysły. Był to czas na rozmowy, rozważania i zadawanie trudnych pytań, na które wszyscy razem staraliśmy się odpowiadać.