Wraz z początkiem roku akademickiego rozpoczynamy cykl szkoleń warsztatowych dla nauczycieli przy współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Co tydzień spotykać się będziemy w różnych miejscach, aby doświadczać możliwości zastosowania nowych technologii w praktyce twórczego nauczyciela. Oczywiście elementem scalającym będzie jak zawsze temat sztuki i jej nieocenionej roli w procesach edukacji.

Edukacja XXI wieku jawi się jako dążenie do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, weryfikowania, a następnie wykorzystania zastanej i szeroko dostępnej wiedzy, która jest bazą do kreatywnego zastosowania. W tym kontekście naturalne staje się połączenie nauki i sztuki dla dobra holistycznej edukacji, a nowoczesne technologie mogą być w tym bardzo pomocne.

Jak nabywać różnych umiejętności i zdobywać wiedzę, a jednocześnie się dobrze bawić? To zadanie dla kreatywnych nauczycieli, którzy wychowują twórcze dzieci. Z dorosłymi nauczycielami wspólnie poprowadzimy symulację twórczej pracy tak, jak z dziećmi czy młodzieżą. W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać taki proces edukacyjny oparty na kreacji. Zobaczymy, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią). Zainspirowani kreatywnymi działaniami nauczyciele, sami będą tych połączeń poszukiwać, bo wykorzystanie potencjału grupy będzie miało znaczący wkład w przebieg spotkań.

Stereotypowy pogląd, że nauka i sztuka do siebie nie pasują, odchodzi w przeszłość. Nie tylko edukacja humanistyczna współbrzmi z osiągnięciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości znakomicie się uzupełniają. Edukacja przez sztukę jest skuteczna i tego doświadczymy na warsztatach!

Zakres treści:

  1. Interdyscyplinarność edukacji – warsztaty twórcze na przykładach
  2. Edukacja kulturowa w nowoczesnych instytucjach kultury (nowe technologie w kulturze)
  3. Teoria (podstawy naukowe edukacji przez sztukę, korzystanie z otwartych zasobów i aplikacji edukacyjnych)
  4. Podsumowanie i praca własna nauczycieli (wymiana doświadczeń i inspiracji, rekomendacje)