Serdecznie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, edukatorki i edukatorów na kolejne spotkanie artystyczno-edukacyjne o włączaniu sztuki i twórczości w proces edukacji. Tym razem pracować będziemy w oparciu o wystawę dotyczącą pomników, które są częścią naszej wspólnej przestrzeni. „Pomnikomania”, wystawa prezentująca pomniki, rozgrywać się będzie również na niewielkim publicznym placu w samym centrum miasta, co stanie się dla nas poligonem działań waesztatowych. Wbrew stereotypowemu myśleniu, uczymy się nie tylko w szkole i z książek. Proces edukacyjny zaczyna się w środowisku domowym i w przestrzeni, która nas otacza. Porozmawiamy o elementach i sposobach kształtowania środowiska estetycznego wychowania.

 W przestrzeni miejskiej poprowadzimy symulację pracy jak z grupą dzieci czy młodzieży. Doświadczymy, jak zastosować twórcze metody zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia. W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać modelowy twórczy proces edukacyjny oparty na metodzie stawiania pytań badawczych. Zobaczymy, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią).

„Liczą się nie tylko historyczne „treści” pomników, ale również ich formy. To właśnie postumenty, spiż i górujące nad nami przeskalowane figury określają relację spetryfikowanej historii ze współczesnymi odbiorczyniami i odbiorcami. Nie zostawiają miejsca na dialog, wymuszają zgodę, choćby bierną. Przeszłość, reprezentowana przez nieruchome, niedosięgłe kamienne postacie, ma być jak one: jednoznaczna, indywidualistyczna i autorytarna. To wizja historii kształtowanej przez wybitne, rzekomo niezłomne jednostki oraz pojedyncze przełomowe wydarzenia. Dlatego nie wystarczy, że wprowadzimy na postumenty choćby najbardziej postępowe, rewolucyjne czy emancypacyjne bohaterki i bohaterów” (cyt. z tekstu kuratorskiego).

Więcej:

http://artmuseum.pl/pl/wystawy/pomnikomania