Foto: Hasło z Berliner Art Week 2019. Edukacja nie będzie już taka sama!

Realizacja podstawy programowej w obecnych warunkach, przy braku równych szans w dostępie do narzędzi i sieci, bez przygotowania nauczycieli, którzy są zmuszeni szukać rozwiązań i wykorzystywać własne zasoby materialne, nie jest możliwa. Ten czas powinien być wykorzystany na obudzenie mocy twórczych i samokontroli uczniów.
Kiedy myślimy o nauczaniu on-line, wyobrażamy sobie pracującego na komputerze ucznia, którego „uczy zdalnie” nauczyciel. W czasie przymusowego zdalnego nauczania, w kontekście edukacji przez sztukę warto uwzględnić samodzielność uczniów i czynności wykonywane rękoma. Zaplanujmy działania tak, aby uczeń mógł popracować przy użyciu pędzla, ołówków, papieru itp. Połączmy nowoczesne technologie i zwykłe narzędzia analogowe. Lepiej pracują półkule, gdy włączymy prace manualne.

Dzięki obecnej kryzysowej sytuacji mamy szansę zmienić szkolne taktyki z „masz się nauczyć!” na „czego chcesz się nauczyć?”. Chodzi o to, aby uczniowie byli samosterowni, żeby przez zainteresowanie obudzili swoje zaangażowanie i stali się odpowiedzialni za swoje uczenie się, a to dokonuje się, gdy uczeń ma możliwość wyboru. Teraz jest szansa na weryfikację systemu naszej edukacji przez weryfikację motywacji wewnętrznej uczniów. O tym, że nikt nigdy nikogo niczego nie nauczył na siłę, mówię zawsze uczniom przy pierwszym spotkaniu, niezależnie od sposobu współpracy (real czy on-line). Właśnie przechodzimy przymusową edurewolucję p.t „jak się uczyć”. Nie tylko od strony technologicznej, co w końcu uda się dopracować, ale przede wszystkim z powodu psychologicznego zagadnienia metapoznania rozumianego jako proces odnoszący się do tego, co uczniowie wiedzą o własnych procesach poznawczych i w jaki sposób wykorzystują tę wiedzę w regulacji własnego zachowania i procesów przetwarzania informacji. 
Sposobem na budowanie wewnętrznej motywacji uczniów jest przejście od zadawania pytania „jak jest?” na pytanie „co może być?”. Podjęty przez ucznia proces poszukiwań, a czasem błądzenia, jest bezcenny, a więc nie powinien podlegać zewnętrznym ocenom.

Edukatorko/edukatorze, nauczycielko/nauczycielu zanim przystąpisz do pracy zdalnej z uczniami, zadaj im pytania w małej ankietce:
1. Jaki temat chcieliby podjąć i dlaczego? (określenie celów) 2. Gdzie będą szukać rozwiązania?
3. Jak zaprezentują efekty swojej pracy?
Następnie zapewnij ich o tym, że jesteś do ich dyspozycji, a kiedy będą potrzebować, pomożesz.
Ich praca, ich energia, Twoje wsparcie, bo ostatecznie to uczniowie są odpowiedzialni za swój proces uczenia się!

Jestem przekonana, że paradoksalnie ten trudny czas będzie początkiem świadomej edukacji opartej na kreatywności i twórczości ucznia. W procesie edukacji uczniowie powinni decydować sami o tematyce swoich poszukiwań, umiejętnościach, jakie wykorzystają, o sposobach prezentacji tego, czego się nauczyli. W znalezieniu odpowiednich źródeł możemy im pomóc, o ile się do nas zwrócą, z czasem sami nauczą się je odnajdywać i weryfikować. ?

#zdalnaedukacja #tworczaedukacja #samosterowność #metapoznanie #rewolucjaedukacyjna #podstawaprogramowa #edukacjakulturalna