Edukacja przez sztukę: artysta w szkole

Edukacja przez sztukę: artysta w szkole

Streszczenie: W nowoczesnej edukacji nauczanie przez sztukę i doświadczenie wypiera naukę przez zapamiętywanie. Działania na styku sztuki i nauki (wg Teorii STEAM) prowadzone przez artystów w polskich szkołach są tego przykładem. Działający od 2016 program Centrum...